Wtorek, 19 czerwca 2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Strona główna

Wyłoniono wykonawcę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mirzec

12.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

W lipcu br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec”. Przedmiotem zadania będzie wykonanie 48 przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą bezprądowe, pracujące w technologii złoża biologicznego, dopasowane do potrzeb poszczególnych gospodarstw domowych objętych projektem do realizacji.

8 sierpnia br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie podpisano umowę z wykonawcą firmą „Ekofirma”, ul. Boksycka 153 A, 7-415 Kunów.

Gmina Mirzec ogłosiła zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem. Został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę, tj. konsorcjum firm Aquaductus i P.U. Capricorn, Niestachów 294, 26-021 Daleszyce.

Wartość całego zadania wraz z inspektorem nadzoru wynosi 773 772,48 zł (wartość umowy z wykonawcą wynosi 764 449,92 zł, z inspektorem nadzoru 9 322,56).

Na realizację tego zadania gmina Mirzec pozyskała dotację z programu „Gospodarki wodno-ściekowej” w wysokości 443 391,00 zł. Pod koniec czerwca wójt Mirosław Seweryn podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego  umowę  na dofinansowanie realizacji powyższego zadania.

Skuteczne starania władz gminy w zakresie pozyskiwania środków unijnych na największe inwestycje w gminie w najbliższych latach mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zmniejszenie zanieczyszczenia odprowadzanego do środowiska oraz poprawę jakości wód powierzchniowych, podziemnych i gleby.
Plakat promujący program budowy oczyszczalni >>

Tekst i foto: Katarzyna Kąpała

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl