Środa, 5 sierpnia 2020
imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Aktualności

Na drogach w Osinach praca wre

04.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Osiny

Na drodze powiatowej prowadzącej z Mokrej Niwy do szkoły w Osinach oraz na drodze gminnej między szkołą a kościołem trwają intensywne prace, w związku z czym zamknięty został do 30 września odcinek szkoła-kościół. Zalecany objazd do Iłży przez Trębowiec Duży i Mokrą Niwę.

 


Droga powiatowa w Osinach Mokrej Niwie jest przebudowywana we współpracy z powiatem starachowickim i jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2016 roku (Trębowiec-Krupów-Osiny Mokra Niwa). W tym roku rozbudowywany jest odcinek o długości 1685 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych i poszerzenie jezdni do szerokości 6m, budowę chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej, umocnienie poboczy materiałem kamiennym, umocnienie rowów płytami betonowymi ażurowymi, rozbudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wartość całego zadania to 2 102 560,00 zł, z czego 26% to wkład gminy Mirzec, a 24% Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz w 50% budżetu państwa (w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"). Wykonawcą zadania jest firma „Budromost Starachowice” z Wąchocka, która ma zakończyć zadanie do końca września br.

Zaawansowane prace drogowe prowadzone są również na drodze gminnej w Osinach, od kościoła do skrzyżowania z drogą powiatową. Wykonawcą tego odcinka drogi jest firma „Drogmas” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Skarżyska Kamiennej (wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego). Umowę z wykonawcą wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał 26 kwietnia 2017 roku. Natomiast 23 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wójt przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek na dofinansowanie realizacji  tego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Osinach- Etap II”. Dofinansowanie pozyskano z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku 998 mb drogi o szerokości 5,5 mb, po północnej stronie drogi na całej długości powstanie chodnik o szerokości 2 mb z przystankiem autobusowym oraz rowem drogowym. Po południowej stronie zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m (nawierzchnia z materiału kamiennego) oraz peron autobusowy. Planowane jest utworzenie przejścia dla pieszych przy kościele. Powstanie system odwodnienia w postaci rowu krytego z systemem studni zbierających wody opadowe z rowów. Woda opadowa będzie odprowadzona do rowów drogowych. Istniejący rów za chodnikiem po południowej stronie będzie umocniony. Zostaną przebudowane wszystkie istniejące zjazdy z drogi gminnej do posesji, będą one z kostki betonowej. Wartość całego zadania wynosi 1 791 123,12 zł (budżet państwa 803 529,00 zł, gmina Mirzec - 987 794,12 zł). Nadzór inwestorski wykonuje firma Spiinwest Mariusz Pająk wybrana w drodze zamówienia publicznego.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, prace mają zakończyć się 30 września br.

Z uwagi na zaawansowane prace drogowe i wynikające z tego tytułu bieżące utrudnienia w ruchu drogowym, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zwraca się z prośbą do mieszkańców Osin o cierpliwość i wyrozumiałość.

Tekst: Katarzyna Kąpała
Foto: Jacek Rafalski

Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl