Środa, 18 lipca 2018
imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Aktualności

Są pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

12.08.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Gmina Mirzec pozyskała ponad 3 mln zł na termomodernizację szkół i budunku Urzędu Gminy w Mircu.

 

 


Dbając o zrównoważony rozwoju gminy Mirzec, wójt Mirosław Seweryn zdecydował o przeprowadzeniu pilnych remontów termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej.

7 sierpnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowita wartość projektu wynosi 4 899 191,70 zł, zaś otrzymane dofinansowanie to: 3 248 991,25 zł.

Zakres robót termomodernizacyjnych dotyczył będzie 8 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec tj.:
Szkoły Podstawowej w Osinach;
Szkoły Podstawowej w Trębowcu;
Zespołu Szkół w Mircu;
Urzędu Gminy w Mircu;
Szkoły Podstawowej w Małyszynie;
Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym;
Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym;
Szkoły Podstawowej w Jagodnem.

W zależności od wyników przeprowadzonych  audytów energetycznych roboty obejmować będą m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED, budowę instalacji fotowoltaicznej.

Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na ograniczenie wysokiego zużycia energii w budynkach objętych termomodernizacją oraz poprawi ich efektywność, co będzie miało ścisły związek z obniżeniem kosztów ogrzewania budynków i poprawi komfort ich użytkowania. Według przeprowadzonych audytów energetycznych nastąpi też redukcja emisji CO2 i pyłów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza i w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia kosztów bieżącej działalności jednostek.

Działania w zakresie termomodernizacji mają charakter priorytetowy.

Tekst: Anna Piątek

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl