Środa, 18 lipca 2018
imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Aktualności

Podpisanie umów na środki finansowe dla gminy Mirzec

10.08.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

W poniedziałek 7 sierpnia br. w Przybysławicach w gminie Klimontów wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wandy Węgrzyn podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego dwie umowy.

 


Pierwsza z nich dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Doposażenie 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”. Projekt zakłada zakup kompletnego umundurowania harcerskiego dla członków drużyny, sprzętu muzycznego i innego niezbędnego harcerskiego wyposażenia. Wójt doceniając osiągnięcia "Stoczwórki" z dużym zadowoleniem przyjął pozytywną ocenę projektu i możliwość pozyskania dofinansowania, ponieważ dzięki temu harcerze będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz godnie reprezentować gminę Mirzec na przeglądach, konkursach, imprezach kulturalnych, w których od lat osiągają znaczące sukcesy. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 10 tys. zł.

Druga z podpisanych umów dotyczy realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów - Mirzec Podborki”. W tym roku będzie realizowany I etap tego zadania, w ramach którego została zaplanowana budowa odcinka o długości 600 metrów. Wyremontowana zostanie nawierzchnia o szerokości 3 metrów i pobocza o szerokości 0,5 metra po obu stronach drogi. Pozyskane dofinansowanie to 50% wartości całego zadania skosztorysowanego na 60 tysięcy zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec września 2017 roku.

Tekst i foto: Katarzyna Kąpała

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171


Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl