Środa, 20 czerwca 2018
imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

Aktualności

Złoty jubileusz 2017

15.07.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Kultura

"Kochać to znaczy podarować siebie człowiekowi."

 

 

 


Na uroczystość, oprócz dostojnych jubilatów, przybyli także: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wójt Mirosław Seweryn, przewodnicząca Agnieszka Idzik-Napiórkowska, starosta Danuta Krępa, sekretarz gminy Marta Ziomek i kierownik USC w Mircu Katarzyna Tomczak.

Wójt Mirosław Seweryn powitał wszystkie pary świętujące złoty jubileusz oraz 9 par obchodzących jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego i 3 pary kroczące przez życie od lat 65.

Podziękował także znamienitym gościom: wojewodzie Agacie Wojtyszek i staroście Danucie Krępie za uświetnienie swą obecnością podniosłej uroczystości. W ciepłych słowach zwrócił się do jubilatów, wyrażając swój podziw i uznanie dla ich wytrwałości we wspólnym przemierzaniu życia i budowaniu rodzin. Kończąc, powiedział: „Jesteście wzorem do naśladowania dla młodych małżeństw jak i dla tych, które takie związki zamierzają zawrzeć. Jesteście przykładem, jak można w miłości i wzajemnym zrozumieniu przeżyć wspólnie tak długie lata małżeńskie. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i kolejnych jubileuszy we wzajemnym zrozumieniu i jak najlepszym zdrowiu oraz gratuluję odznaczeń, jakie wręczy dziś Państwu pani wojewoda ”.

Nim to nastąpiło, wojewoda Agata Wojtyszek wygłosiła krótkie przemówienie. Podkreśliła w nim ważność chwili, jaką jest złoty jubileusz, bo 50 lat wspólnego życia to wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń zakładających rodziny. We współczesnych czasach wiele młodych małżeństw  rozchodzi się po pierwszych nieporozumieniach, zamiast wspólnie pokonywać trudy życia oraz wychowywać dzieci i wnuki, które są nadzieją naszego państwa, dlatego też tak bardzo rząd reprezentowany przez wojewodę dba o rodziny, wspomagając je finansowo, aby nie bały się wychowywać i kształcić dzieci. Kończąc, pogratulowała wszystkim parom wspaniałego jubileuszu. Życzyła kolejnych lat w zdrowiu i radości z życia w rodzinnym gronie oraz tego, by popołudnie w Modrzewiowym Dworku przypomniało wszystkim czas ich ślubów i wesel. Następnie przeczytała list, jaki skierowała do każdej z par. Mottem listu był cytat z twórczości francuskiego księdza Michaela Quoista: "Kochać to znaczy podarować siebie człowiekowi", po czym w towarzystwie wójta Mirosława Seweryna, sekretarz Marty Ziomek i kierownik Katarzyny Tomczyk wręczyła małżeńskim parom okolicznościowe medale i kwiaty.

Po złotych jubilatach listy gratulacyjne zostały wręczone parom obchodzącym 60-lecie i 65-lecie małżeństwa.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrały starosta Danuta Krępa i przewodnicząca Agnieszka Idzik-Napiórkowska. Obydwie panie pogratulowały małżeństwom wspaniałych jubileuszy i złożyły życzenia dalszych lat życia w zdrowiu i szczęściu.

W imieniu jubilatów za wiele ciepłych słów i zaproszenie na uroczystość podziękował Stanisław Seweryn z Trębowca, tata wójta Mirosława Seweryna.

Do życzeń dołączył się również kierowany przez Piotra Gąsowskiego zespół „Tychowianie”, który zaintonował wspólnie odśpiewane „Sto lat”, a w dalszej, nieoficjalnej części uroczystości umilał swą muzyką i śpiewem jubilatom czas uroczystego obiadu poprzedzonego lampką szampana.

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – 50 lat w związku małżeńskim otrzymali:

1. Irena i Jerzy Więcławowie z Gadki,
2. Krystyna i Józef Drabikowie z Gadki,
3. Wiesława i Antoni Rosińscy z Gadki,
4. Barbara i Kazimierz Jańcowie z Jagodnego,
5. Jadwiga i Stefan Ferencowie z Mirca,
6. Zofia i Jan Błachowie z Mirca,
7. Zofia i Władysław Sobczykowie z Mirca,
8. Bogumiła i Jan Stępniowie z Mirca,
9. Leokadia i Stefan Gralcowie z Mirca,
10. Zofia i Stanisław Sewerynowie z Trębowca,
11. Wanda i Edward Drożdżowie z Trębowca,
12. Irena i Tadeusz Rafalscy z Tychowa Starego,
13. Zofia i Jan Kromerowie z Tychowa Starego,
14. Irena i Edward Pomorscy z Osin,
15. Krystyna i Jóżef Kromerowie z Krzewy,
16. Krystyna i Piotr Kiełkowie z Małyszyna.

Pary obchodzące 60-lecie małżeństwa

1. Zofia i Stanisław Niewczasowie z Tychowa Starego,
2. Wanda i Stefan Zającowie z Mirca,
3. Leokadia i Józef Lipcowie z Mirca,
4. Kazimiera i Kazimierz Zającowie z Mirca,
5. Krystyna i Stefan Szaranowie z Jagodnego,
6. Genowefa i Wacław Działakowie z Jagodnego,
7. Anna i Stefan Marlicowie z Tychowa Nowego,
8. Janina i Stefan Gruntowie z Tychowa Nowego,
9. Janina i Stefan Banaczkowie z Tychowa Starego.

Pary obchodzące 65-lecie małżeństwa

1. Wanda i Stanisław Kleczajowie z Tychowa Nowego,
2. Janina i Stefan Nobisowie z Osin,
3. Jadwiga i Henryk Jańcowie z Jagodnego.

Tekst i foto: Jacek Rafalski

 


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl