Sobota, 26 maja 2018
imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Strona główna

Inicjatywy lokalne w 2017 roku

17.06.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje

31 maja 2017 roku wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał cztery umowy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej z sygnatariuszami tegorocznych inicjatyw.

 

 

Pierwszą inicjatywą, która otrzymała dofinansowanie, jest zadanie pn. „Nasadzenie zieleni na działce gminnej w miejscowości Mirzec Malcówki”, którego wartość całkowita wynosi 5 720,00 zł. Wniosek został złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców wsi Mirzec Malcówki z liderką Joanną Stępień. W ramach zadania  zostanie zakupiona ziemia oraz krzewy ozdobne, które mieszkańcy posadzą na działce gminnej znajdującej się na początku wsi. To miejsce szczególne dla mieszkańców, którzy spotykają się tam podczas różnych uroczystości, np. na „Janówce”.

Grupa inicjatywna mieszkańców miejscowości Osiny z liderką Iwoną Olesińską złożyła wniosek dotyczący „Montażu klimatyzatorów w holu artystycznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach”, wartość całego zadania to 12 300,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków technicznych szkoły i zapewnienie właściwych warunków uczniom i mieszkańcom Osin podczas uczestnictwa w uroczystościach szkolnych organizowanych w holu artystycznym SP w Osinach. Realizacja zadania wpłynie zatem nie tylko na dzieci uczęszczające do szkoły ale i na mieszkańców, którzy uczestniczą w różnorodnych przedstawieniach.

Trzecią inicjatywą, która otrzymała dofinansowanie, jest zadanie pn. „Wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół w Mircu”,  jego wartość wynosi  8 690,00 zł i został złożony przez grupę inicjatywną mieszkańców miejscowości Mirzec z liderką Edytą Drożdżał. Wymiana ogrodzenia w oczywisty sposób przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, poprawi się również estetyka przed budynkiem Zespołu Szkół w Mircu.

Ostatnią pozytywnie ocenioną inicjatywą jest zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym”, którego całkowita wartość wynosi 6 203,00 zł. Wniosek złożyła grupa inicjatywna mieszkańców wsi Tychów Nowy z liderką Jadwigą Matysek. Rezultatem podjętych działań będzie rozwój, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez aktywny wypoczynek dzieci. Zostanie zamontowana huśtawka oraz   bujak na sprężynie.

Łączna wartość wszystkich zadań 32 913,00 zł, w tym wartość pracy społecznej to 3 952,00 zł, wkład pieniężny wnioskodawców wyniesie 7 513,90 zł, natomiast gmina dołoży 21 197,10 zł. Inicjatywy lokalne systematycznie od kilku lat zmieniają oblicze naszej gminy, wpływają na ogólny rozwój społeczności, natomiast miejsca, w których inicjatorzy działają, to swoiste wizytówki gminy. W rezultacie tegorocznych działań poprawi się estetyka i atrakcyjność poszczególnych miejscowości, zwiększy się integracja międzypokoleniowa, wzrośnie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Mircu i w Osinach. Miejsca rekreacji, wypoczynku i edukacji będą służyć ogółowi mieszkańców, wpłyną na integrację społeczną wokół wspólnej idei.

Tekst i foto: Katarzyna Kąpała

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl