Środa, 5 sierpnia 2020
imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Aktualności

Inwestycja drogowa w Osinach

01.06.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Osiny

23 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wandy Węgrzyn podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Osinach - etap II”.

 

Pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wynosi 803 329,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGMAS” ze Skarżyska Kamiennej. Wartość podpisanej 26.04.2017 roku umowy wynosi 1 791 123,12 zł. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. Następnie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na odcinku 998 m o szer. drogi 5,5 m ze spadkiem obustronnym. Z prawej strony drogi zaprojektowano chodnik o szer. 2 m. z przystankiem i peronem autobusowym oraz rowem drogowym. Po lewej stronie zaprojektowano pobocze o szer. 0,75 m (nawierzchnia z materiału kamiennego) oraz peronem autobusowym.

W zakresie planowanej inwestycji przebudowane będą wszystkie istniejące zjazdy (z lewej strony drogi - 57 szt., z prawej zaś - 64 szt.). W zakresie inwestycji zaplanowano również wykonanie odwodnienia ze studzienek ściekowych odprowadzające wody opadowe do rowu krytego umieszczonego po lewej stronie jezdni oraz rowami odwadniającymi. Ponadto projektowana droga zawiera także budowę przejścia dla pieszych, wykonanie krawężników, odbudowę poszerzenia konstrukcji przy przepustach, przykanalikach a także oznakowanie pionowe. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się we wrześniu br.

Dzięki tej niezbędnej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców. Inwestycja wpłynie również na wzrost estetyki tak drogi jak i całej miejscowości.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn serdecznie prosi mieszkańców Osin o wyrozumiałość i cierpliwość podczas prowadzonych prac w ramach tego zadania.

Tekst: Katarzyna Kąpała
Foto: Katarzyna Kąpała, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl