Wtorek, 19 czerwca 2018
imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Informacje ze szkół

Konkursowe laury

11.05.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Uczniowie z gminy Mirzec zanotowali w ostatnich dniach cenne konkursowe sukcesy.

 

 

 

Najlepsza w Konkursie Wiedzy Biblijnej
Magdalena Zawadzka z Gimnazjum w Mircu wygrała konkurs zorganizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej. Wzięło w nim udział około 2 tys. uczniów z całej diecezji. Na finał do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu przyjechało 145 gimnazjalistów, by rozwiązać test. Tegoroczne współzawodnictwo przebiegało pod hasłem „Idźcie i głoście”. Motywem wiodącym były Dzieje Apostolskie. Nagrody laureatom wręczał bp Henryk Tomasik. Opiekunem Magdy była jej katechetka Ewa Sabat-Surdy.

Tekst: Jacek Rafalski
Foto: Ewa Sabat Surdy, www.radom.gosc.pl

Całe podium dla uczniów z Tychowa Starego
26 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbył się etap finałowy  III Turnieju Wiedzy o Powiecie Starachowickim. Turniej dotyczył historii i teraźniejszości powiatu, jego przemysłu, kultury, historii oraz geografii. Konkurs odbył się w trzech etapach: szkolnym, miejskim i powiatowym. Organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Starachowic.  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym zdobyli trzy pierwsze miejsca:
I Weronika Mirota,  kl. VI,
II Natalia Kozieł, kl.VI,
III Julia Barszcz, kl.VI.
Uczniów do konkursu przygotowała Ala Bonio, nauczycielka  języka polskiego i historii.

Tekst: Ala Bonio
Foto: Karol Tokaj

Sukcesy uczniów z Jagodnego
III miejsce w powiatowym Konkursie Przyrodniczym „Wiedzy o lesie” III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
26 kwietnia, w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku - Kamiennej odbył się   finał  XV Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Wiedzy o lesie". Konkurs odbywa się w dwóch etapach, pierwszy to test sprawdzający wiedzę teoretyczną o lesie, drugi to zadania praktyczne sprawdzające umiejętności uczniów. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie z najlepszą punktacją z testu. W finale wzięło udział 21 uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego oraz uczniowie szkoły w Jagodnem. Choć jest to konkurs dla szkół powiatu skarżyskiego, to od wielu lat z sukcesami biorą w nim udział uczniowie szkoły w Jagodnem. Finaliści musieli rozpoznać gatunki drzew, tropy zwierząt, gatunki runa leśnego występującego w lasach, zwierzęta leśne,  rozpoznać rodzaje drewna na podstawie przekrojów oraz nazwy gatunkowe drzew i krzewów na podstawie liści, gałązek, owoców i nasion.

W finale Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem reprezentowały dwie uczennice klasy szóstej. Małgorzata Biernacka zajęła trzecie miejsce, a Emilia Kocia zajęła szóste. Obie dziewczynki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Uczennice do konkursu przygotowywała nauczycielka przyrody Maria Bernatek.

Małgorzata Biernacka zajęła także III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Tekst i foto: Maria Bernatek

Stypendyści 2017
24 kwietnia 2017 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się wręczanie umów stypendialnych w ramach kolejnej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”. Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów w województwie świętokrzyskim.

Dwoje gimnazjalistów z Mirca otrzymało stypendia. Laureatami programu stypendialnego zostali uczniowie klasy II Zuzanna Biesiadecka i Sebastian Gulba. Opiekunem stypendystów jest nauczyciel matematyki Mirosław Niewczas, którego zadaniem w ramach opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie ich osiągnięć oraz pomoc w realizacji „Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Tekst: Mirosław Niewczas

Udany występ "Bratków z Gadki"
Od kilkunastu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Gadce biorą udział w Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”. W tym roku zespół „Bratki z Gadki” reprezentujący klasy młodsze zdobył  I miejsce i  tym samym zakwalifikował się do udziału w Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę”, który odbył się 28 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Opocznie.

Szkołę reprezentowali uczniowie z kl. II: Amelia Stasiak, Natalia Płusa, Zuzanna Wiatr, Katarzyna Zagajna, Natalia Kozub, Martyna Zakrzewska i Oskar Kolasa przygotowani przez Krystynę Kaletę.

Dzieci zdobyły wyróżnienie. W nagrodę otrzymały dyplomy i upominki. W przerwie konkursu uczniowie w ramach relaksu mogli uczestniczyć w zajęciach plastycznych.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom uczestników konkursu: Justynie Zagajnej, Pawłowi Kozubowi oraz Marzenie i Michałowi Zakrzewskim, którzy służyli pomocą w czasie transportu naszych młodych artystów do Opoczna.

Tekst i foto: Krystyna Kaleta

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Małyszynie poprzez udział w różnorodnych konkursach prezentują swoją wiedzę, umiejętności i talent. Uzyskując wysokie wyniki reprezentują swoją szkołę, gminę i powiat.

Uczniowie klasy V Paulina Śpiewak i Maciej Kozieł wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa uzyskując w etapie gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom” dwa czołowe miejsca. Paulina Śpiewak zdobyła I miejsce, uczeń tej samej klasy Maciej Kozieł zajął miejsce II. Jako  finaliści konkursu, reprezentowali gminę Mirzec na turnieju powiatowym, który odbył się 7 kwietnia w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach.  W zmaganiach, w których współzawodniczyli najlepsi uczniowie z poszczególnych gmin powiatu starachowickiego Paulina Śpiewak uzyskała III miejsce, a Maciej Kozieł IVmiejsce. Był to dla nich wielki sukces i wspaniały debiut w tej jakże trudnej dziedzinie wiedzy.

4 kwietnia 2017 roku w Starachowickim Centrum Kultury odbył się etap powiatowy Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pt. "Kocham moją Ojczyznę", organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Konkurs odbywał się w pięciu grupach wiekowych. Celem Konkursu było pogłębianie świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, ich miłości do Ojczyzny, znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Małyszynie po raz kolejny  wykazali się swoim talentem i umiejętnościami recytatorskimi, zyskując uznanie jury. W kategorii klas I-III Mateusz Wójcik zajął II miejsce, Maria Kozik III miejsce. W grupie klas IV-VI Piotr Franczyk zdobył zaszczytne I miejsce. Aleksandra Surdy uzyskała III miejsce, Paulina Śpiewak, Natalia Jaśkiewicz zostały wyróżnione. W konkursie powiatowym szkołę reprezentowała również Amelia Jewiarz. Piotr Franczyk, jako zwycięzca etapu powiatowego reprezentował nasz powiat w finale, który odbył się 28 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

Swoje uzdolnienia wokalne zaprezentowały uczennice Julia Okrutny i Maja Milanowska z klasy I oraz Natalia Jaśkiewicz i Kinga Pacek z klasy VI, biorąc udział w Gminnym Międzyszkolnym Konkursie Piosenki "Szukamy Talentów”. W kategorii klas I-III Julia Okrutny zdobyła III miejsce, Maja Milanowska wyróżnienie. W kategorii klas IV-VI Natalia Jaśkiewicz zdobyła III miejsce, Kinga Pacek otrzymała wyróżnienie.

Talentami aktorskimi wykazali się uczniowie klasy pierwszej: Mateusz Wójcik, Konrad Kleczaj i Dominik Wroński, którzy wzięli udział w XXV Konkursie na Inscenizację Literatury Dziecięcej „Bajkowa Chatka Puchatka” w Spółdzielczym Domu Kultury w Starachowicach. Grupa młodych aktorów zaprezentowała inscenizacje wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa” i uzyskała wyróżnienie. Prezentacje oceniane były przez jury złożone z pracowników placówek kultury w Starachowicach, instruktorów teatralnych oraz animatorów.

10 maja w Szkole Podstawowej w Mircu odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „As” dla uczniów klas V pod patronatem Wójta Gminy Mirzec. W konkursie uczestniczyło 16 uczniów ze szkół gminy Mirzec. W tegorocznych zmaganiach matematycznych uczniowie szkoły w Małyszynie wykazali się doskonałą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Maciej Kozieł uzyskał I miejsce, Paulina Śpiewak II miejsce, Aleksandra Surdy zdobyła wyróżnienie.
Tekst i foto : Aneta Kozieł

 

 

 


 

 


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl