Środa, 8 lipca 2020
imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Strona główna

Aktywna nauka - lepsza przyszłość

06.10.2011 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Szkoła Podstawowa w Gadce rozpoczęła realizację projektu „Aktywna nauka - lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Gadce rozpoczęła realizację projektu „Aktywna nauka - lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
priorytet IX: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.1. wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011r. do 15.06.2012r.

Działaniami objętych zostanie 34 uczniów klas I, II i III. Są to dwie grupy docelowe uczniów.

I grupa – uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w matematyce, języku angielskim oraz bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych. Uczniowie ci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających.

II grupa to uczniowie wymagający dodatkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i specjalistycznych. Dla nich zaplanowano:
-zajęcia aktywizujące z matematyki
-zajęcia aktywizujące z języka angielskiego
-gimnastykę korekcyjną
-zajęcia logopedyczne.

Ze względu na duże zainteresowanie projektu przyjęto, iż jeden uczeń będzie mógł brać udział w kilku rodzajach zajęć.

Rodzice uczniów klas młodszych zostali zapoznani z założeniami projektu, regulaminem projektu i kryteriami zakwalifikowania uczniów do poszczególnych grup.

Tekst: Beata Paszkowska

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl