Czwartek, 9 lipca 2020
imieniny: Lukrecji, Weroniki, Anatolii

Strona główna

Inwestujemy w sport

31.05.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Sport

Gmina Mirzec prowadzi szereg działań mających pobudzić lokalny sport, a tym samym poprawić kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.

 

 

 

Gmina Mirzec po raz drugi zakwalifikowała się do udziału w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zleconego do realizacji Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Kielcach przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zajęcia są zorganizowane na mocy porozumienia zawartego w marcu tego roku, pomiędzy gminą, a Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. W programie bierze udział 30 dzieci z dwóch szkół, tj. ze Szkoły Podstawowej w Mircu i Szkoły Podstawowej w Gadce. Nauka pływania prowadzona jest przez wykwalifikowanych instruktorów i obejmuje 20 godzin szkolenia na krytej pływalni w Starachowicach. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do czerwca. Gmina jako współorganizator programu zobligowała się do zapewnienia transportu dzieci na trasie między szkołą a pływalnią. Dzięki temu udział najmłodszych w tym atrakcyjnym projekcie jest bezpłatny. Pobyt na basenie to dla najmłodszych miła forma spędzania czasu z rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji, a przede wszystkim daje możliwość oswojenia się z wodą i nabycie umiejętności pływania.

Od 2013 w Mircu funkcjonuje orlik. W celu zapewnienia wykwalifikowanej kadry, która organizuje i prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe, gmina Mirzec corocznie występuje o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora sportu. Podobnie było i w tym roku. Gmina złożyła stosowny wniosek do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, który został pozytywnie zaopiniowany i 15 kwietnia br. wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu lokalny animator sportu. W ramach tej umowy gmina dostała dofinansowanie  na pokrycie kosztów  zatrudnienia animatora sportu w 2016 roku. 31 maja br. odbył się na orliku turniej gier i zabaw dla dzieci z klas I gminnych szkół podstawowych.

W kwietnia br. ruszyła trzecia edycja programu „Junior Sport” zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współorganizatorami są samorządy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W obecnej edycji uczestniczy 30 szkół. W gronie gmin, które zadeklarowały udział i dostały dofinansowanie, znalazła się również gmina Mirzec. Jest to program skierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach programu zajęcia są prowadzone trzy razy w tygodniu w wymiarze 90-minutowym w trzech blokach sportowych: zajęcia z lekkiej atletyki, gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe i ostatni blok: sporty charakterystyczne dla regionu z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe (tenis stołowy, badminton). Program jest realizowany od kwietnia do czerwca i od września do grudnia. Na terenie naszej gminy program jest realizowany przy wsparciu finansowym gminy Mirzec w Szkole Podstawowej w Mircu. Dzięki prowadzonym zajęciom uczniowie rozwijają swoje talenty i zainteresowania sportowe. Dzieci uczą się, jak aktywnie i bezpiecznie można spędzać wolny czas.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz gminy uczestniczące w programie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 240 tysięcy złotych. Głównym koordynatorem programu „Junior Sport” na szczeblu wojewódzkim jest Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach.

Tekst: Anna Piątek

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl