Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Aktualności

Ruszają prace związane z tworzeniem programu rewitalizacji

20.10.2015 | Napisał: Admin | Kategoria: Rewitalizacja

Rozpoczynają się prace nad II etapem rewitalizacji centrum Mirca. Pierwszym istotnym elementem procesu rewitalizacji stanie się opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

 

 

Działania II  etapu procesu rewitalizacji rozpoczęto uchwałą  Nr  VII/31/2015 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: Przystąpienia do  II etapu procesu rewitalizacji centrum Mirca i opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015 – 2020. W dniu 13 maja  2015r.  Wójt Gminy Mirzec powołał zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji. Zadaniem powołanego  zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji jest udział w pracach( organizacyjno- operacyjnych) nad opracowywaniem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020.

Do 24 września 2015r.  był termin składania ofert cenowych na kompleksową  realizację zadania planistycznego  pn. „Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2015-2020. W wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania wybrano  do  opracowania dokumentu  Instytut Strategii i Współpracy Intercharrette Sp z o.o. z  Tarnowa.

29 września  2015r. podpisano umowę pomiędzy gminą Mirzec reprezentowaną przez zastępcę wójta Dariusza Stachowicza przy kontrasygnacie skarbnik gminy Wandy Węgrzyn  a  firmą Intercharette z prezesem zarządu  panem Stanisławem Lisem oraz asystentką prezesa ds. organizacji pracy i kontaktów z partnerami zewnętrznymi panią Marleną Jandziś.  Zgodnie z umową  wykonawca zobowiązał  się do przedstawienia Wójtowi Gminy Mirzec  projektu dokumentu LPR   do dnia 15  grudnia   2015 roku , zaś wszystkie prace zakończyć  najpóźniej w terminie do dnia 30 grudnia 2015r.( łącznie z podjęciem dokumentu w formie uchwały Rady Gminy w Mircu). Firma Intercharette przeprowadzi spotkania konsultacyjno-warsztatowe  w  trakcie których prezentowane będą  nie tylko możliwości, ale i praktyczne rozwiązania finansowania zadań inwestycyjnych i społecznych dla projektów wskazanych przez gminę. Pierwsze spotkanie konsultacyjno – warsztatowe odbędzie się już 23 października, a kolejne 28 października. W warsztatach również wezmą udział : zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji , uczniowie Zespołu Szkół w Mircu ( uczniowie klas II i III gimnazjum- lekcja obywatelska), niektórzy kierownicy jednostek organizacyjnych gminy  i partnerzy współpracujący z Gminą Mirzec. Warsztaty będą przeprowadzone przez specjalistów z Instytutu Intercharrette posiadających wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych, polityki regionalnej, inżynierii finansowej i zarządzania projektami strategicznymi itp.

Instytut Strategii i Współpracy Intercharrette tworzy projekty, które zmieniają rzeczywistość, np. takie jak: Światowe Forum Mediów Polonijnych , Strategie i Rewitalizacje na miarę Traktatu Królewskiego w Warszawie od Zamku Królewskiego poprzez Krakowskie Przedmieście, na Królewskich Łazienkach kończąc, Krakowskie Sukiennice , Muzeum Józefa Piłsudskiego w  Sulejówku, Zamek w Dębnie. Filozofia charette została uznana przez Amerykanów, którzy nazywali ten sposób myślenia i działania jako znakomitą metodę partycypacji społecznej w modelowym kreowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej miast i gmin , a także w budowaniu standardów rewitalizacji obszarów kryzysowych.

Wymienione działania mają na celu optymalne i kompleksowe przygotowanie Gminy Mirzec do ubiegania się o unijne dofinansowanie zewnętrzne na projekty, które będą wynikały z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Na podstronie "Rewitalizacja" internetowej witryny gminy Mirzec jest do pobrania nowa ankieta (ankieta nr 3) opracowana przez firmę Intercharrette  pn ,,Ocena potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją”.

Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców gminy w szczególności centrum Mirca do wypełnienia i złożenia ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu lub przesłanie  pocztą elektroniczną na e-mail. promocja.mirzec@vp.pl     Z góry dziękujemy za zainteresowanie.

Osobą merytoryczną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Paweł Lewkowicz inspektor Urzędu Gminy w Mircu tel. 41 2767194.

Tekst: Paweł Lewkowicz
Foto: Anna Piątek

 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl