Czwartek, 13 sierpnia 2020
imieniny: Diany, Hipolita, Kasjusza

Aktualności

Grupa inicjatywna mieszkańców Tychowa Starego po raz drugi wykorzystała środki finansowe w ramach inicjatywy lokalnej

11.08.2015 | Napisał: Admin | Kategoria: Tychów Stary

Po raz drugi grupa inicjatywna mieszkańców sołectwa Tychów Stary oraz członków OSP, które reprezentował Władysław Zając złożyła do gminy wniosek na doposażenie świetlicy OSP oraz modernizację boiska do piłki siatkowej w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

 

 

Gmina przeznaczyła na realizację zadania środki finansowe w wysokości 1 711,00 zł., które zostały wykorzystane w 99,6 % (wydano 1702,80 zł). Prace nad wykonaniem tego zadania trwały od czerwca do końca lipca br. W realizację inicjatywy zaangażowana była grupa mieszkańców, bez wkładu społecznej pracy których realizacja zadania byłaby niemożliwa. Wykonali oni szereg prac polegających m.in. na:
- demontażu starych stołów;
- remoncie i pomalowaniu stelaży do stołów;
- montażu blatów;
- betonowaniu słupków i zamontowaniu ogrodzenia panelowego na boisku do piłki siatkowej.

Wkład pracy własnej wniesiony przez grupę inicjatywną oszacowany został na kwotę 1 000,00 zł. Ponadto wnieśli oni wkład pieniężny wysokości 57,00 zł i wkład rzeczowy oszacowany na kwotę 300,00 zł (6 szt. słupków ogrodzeniowych).

Bez wątpienia kolejna zrealizowana inicjatywa na placu przy budynku OSP w Tychowie Starym przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności tego miejsca oraz aktywizacji społecznej oraz poprawy życia mieszkańców wsi i gminy poprzez  zmodernizowanie boiska do piłki siatkowej poprzez zamontowanie panelu ogrodzeniowego oraz doposażenie świetlicy OSP w nowe stoły. Świetlica jest miejscem nie tylko wykorzystywanym przez strażaków,  ale przez całą lokalną społeczność,  co sprzyja integracji społecznej. Świetlica ma też charakter regionalny sprzyjający integracji kulturalnej i promocji tradycji i kultury mirzeckiej. Jako jedna z niewielu świetlic wiejskich posiada kompleksowo wyposażone zaplecze kuchenne. W świetlicy odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, zebrania wiejskie, spotkania integracyjne itp.

Tekst i foto: Anna Piątek


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl