Niedziela, 19 stycznia 2020
imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

Aktualności

Oddanie do użytku remizy w Gadce

10.11.2014 | Napisał: Admin | Kategoria: Gadka

W niedzielę 9 listopada br. została oddana do użytku nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

 

 

 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Henryka Kołazińskiego. Przybyły na nią poczty sztandarowe i delegacje wszystkich jednostek OSP z gminy Mirzec oraz delegacje strażaków ochotników z Grzybowej Góry i Jasieńca Iłżeckiego.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed remizą. Dowodził nią mł. bryg. Andrzej Pyzik z PSP w Starachowicach, a funkcję konferansjera zapowiadającego poszczególne punkty ceremonii pełnił st. kpt. Marcin Nyga z PSP w Starachowicach.  Po złożeniu meldunku posłowi Mirosławowi Pawlakowi, szefowi jednostek OSP w województwie świętokrzyskim przez druha Andrzeja Pyzika, nastąpił przegląd delegacji poszczególnych jednostek i pocztów sztandarowych, a następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto na maszt narodową flagę.

Następnie prezes OSP w Gadce Ireneusz Zagajny powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, poseł Mirosław Pawlak, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Grzegorz Ryski, komendant powiatowy PSP w Starachowicach bryg. Marek Kaczmarczyk, radni powiatowi i radni gminy Mirzec, projektanci, wykonawcy strażnicy i liczni mieszkańcy wsi. Podziękował również wszystkim byłym i obecnym władzom samorządowym za przychylność i pomoc w realizacji inwestycji oraz sponsorom pikniku, a w dalszej kolejności zaprezentował krótką historię jednostki powstałej w 1928r. (strażnicę wzniesiono w roku 1935), po czym ks. proboszcz Henryk Kołaziński poświęcił nowy obiekt, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Marek Kukiełka, członkini KGW w Gadce Elżbieta Bidzińska, przewodniczący Rady Gminy w Mircu Mirosław Seweryn i prezes OSP w Gadce Ireneusz Zagajny.

Kolejnym punktem było wręczenie medali zasłużonym strażakom.

Medal im. Bolesława Chomicza – Władysław Zając, OSP Tychów Stary

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Dariusz Gwóźdź – OSP Ostrożanka
Paweł Janiec – OSP Jagodne
Stanisław Kwapisz – OSP Osiny
Andrzej Marlica – OSP Ostrożanka
Sławomir Mech – OSP Jagodne
Piotr Staszałek – OSP Gadka

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Sławomir Górski – OSP Gadka
Tomasz Nowak – OSP Trębowiec
Łukasz Przygoda – OSP Ostrożanka

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Kamil Bielecki – OSP Osiny
Marcin Franecki – OSP Trębowiec
Mariusz Gula – OSP Gadka
Piotr Marlica – OSP Ostrożanka
Adam Siwiec –  OSP Tychów Nowy

W imieniu Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP strażaków odznaczył poseł Mirosław Pawlak w towarzystwie zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Ryskiego i wójta Marka Kukiełki. Ceremonię wręczenia medali prowadził koordynator ds. OPS w gminie Mirzec Andrzej Kutwin.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów przekazania nowego sprzętu pożarniczego prezesom OSP w Osinach, w Mircu i w Trębowcu ufundowanego ze środków gminy Mirzec i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych – OSP Mirzec, pompa szlamowa – OSP Osiny, radiotelefon - OSP Trębowiec).

Następnie gos zabrali kolejno: poseł Mirosław Pawlak, zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Grzegorz Ryski, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak i komendant powiatowy PSP w Starachowicach bryg. Marek Kaczmarczyk, który wręczył prezesowi OSP w Gadce Ireneuszowi Zagajnemu okolicznościowy ryngraf, a wójtowi Markowi Kukiełce i Radzie Gminy w Mircu statuetkę w uznaniu zasług dla gminnych OSP. Jako ostatni głos zabrał wójt Marek Kukiełka, dziękując wszystkim za wsparcie w realizacji inwestycji i życząc mieszkańcom Gadki, aby remiza była nie tylko miejscem, z którego strażacy będą wyruszać do akcji, ale również miejscem wiejskich spotkań.

Po końcowym meldunku druha Andrzeja Pyzika o zakończeniu uroczystości złożonym prezesowi Mirosławowi Pawlakowi rozpoczęło się zwiedzanie remizy i część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gadce oraz miejscowego zespołu KGW „Kumosie”. Dla wszystkich zmarzniętych serwowana była wspaniała, gorąca grochówka i kiełbasa w duszonej cebuli. Można było również potańczyć w rytm melodii serwowanych przez dj Dawida Sobczyka.

Tekst i foto: Jacek Rafalski


 


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl