Czwartek, 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Sykstusa

Aktualności

Otwarcie terenów rewitalizacji centrum Mirca - amfiteatr

05.06.2014 | Napisał: Admin | Kategoria: Rewitalizacja

Uroczyste otwarcie amfiteatru w Mircu 1 czerwca br. było ukoronowaniem kilkuletnich prac rewitalizacyjnych  centrum siedziby gminy.

 

 

 

Mimo niezbyt ciepłej niedzieli kilkaset osób wypełniło nowy amfiteatr. A ponieważ jego otwarcie zbiegło się z Dniem Dziecka, na widowni nie brakowało najmłodszych w towarzystwie rodziców. Sceną zaś zawładnęła utalentowana młodzież, której, jak można się było w niedzielę przekonać, w gminie nie brakuje.

Nim jednak rozpoczęła się część artystyczna, prowadzące uroczystość: Honorata Romanowska i Małgorzata Spadło zapowiedziały część oficjalną.

Gospodarze gminy wójt Marek Kukiełka i przewodniczący rady Mirosław Seweryn powitali przybyłych gości, a byli wśród nich: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, starosta starachowicki Andrzej Matynia, przewodniczący rady powiatu Jan Wzorek, komendant policji Sławomir Sędybył i kierownik rewiru dzielnicowych Grzegorz Wosiek, zastępca komendata PSP w Starachowicach Robert Włodarczyk, ksiądz kanonik Daniel Kobierski, właściciel firmy budującej strefę rekreacyjno-sportową Janusz Szymański, pracownicy Gminnego Domu Kultury i Integracji z dyrektor Dorotą Tomaszewską, pracownicy GOPS z kierownik Grażyną Potrzeszcz, pracownicy Urzędu Gminy w Mircu ze skarbnik lub jak określił to wójt Marek Kukieka, „minister finansów gminy” Wandą Węgrzyn, dyrektorzy placówek oświatowych gminy, sołtysi i radni. Szczególne słowa powitania gospodarze gminy skierowali do dzieci i rodziców zgromadzonych w amfiteatrze.

Następnie pracownicy gminy: podinspektor ds. kultury Anna Piątek oraz kierownik inwestycji, a zarazem radny powiatowy Ryszard Nowak przedstawili historię całego projektu rewitalizacji Mirca. Jego początki sięgają czerwca 2009 roku, kiedy to Rada Gminy w Mircu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji Mirca w latach 2009-2015. W sierpniu 2009 zakończono konsultacje społeczne z mieszkańcami. W październiku 2009r. Rada Gminy w Mircu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miejscowości Mirzec na lata 2009-2015. Miesiąc poźniej złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W kwietniu 2010 roku podpisano preumowę na projekt rewitalizacji pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych centrum Mirca” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wartość preumowy wynosiła 3 110 581 zł, z czego dofinansowanie z RPO – 1 866 348 zł. Pod koniec 2010r. uległa zmiana koncepcji rewitalizacji. W marcu 2011r. gmina uzyskuje zgodę instytucji zarządzającej RPO na zmianę projektu, czyli zmianę położenia amfiteatru i zmniejszenia powierzchni terenu poddanego odnowie oraz wydłużenia terminu realizacji inwestycji. W grudniu 2011r. gmina posiada pełną dokumentację na wykonanie inwestycji. 14 maja 2012 roku wójt Marek Kukiełka wraz ze skarbnik gminy Wandą Węgrzyn podpisali umowę o dofinansowanie rewitalizacji w obecności członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego i dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Ireny Sochackiej.

Rewitalizacji poddano łącznie obszar 2 ha 47 arów. Rozpoczęto od konserwacji na przełomie lat 2009-2010 figury św. Jana Nepomucena, w następnych latach (2010r.-2011r.) odnowiono zabytkowy budynek obecnej biblioteki, a w przeszłości posterunku policji. W tym samym czasie termomodernizacji poddano budynek Ośrodka Zdrowia w Mircu. W roku 2012. wykonano wiatę przystankową na mirzeckim parkingu oraz wyremontowano budynek po byłym przedszkolu z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury i Integracji. Podstrefę widowiskowo-sportową z amfiteatrem i rewitalizację stawu dla wędkarzy wykonano w latach 2012-2013. Uporządkowano i wyposażono w oświetlenie oraz monitoring otoczenie wymienionych obiektów.

Po rozliczeniu inwestycji jej koszt zamknął się ostateczną kwotą 3 263 259 zł, z czego wartość dofinansowania z RPO wyniosła 1 563 752 zł.

Po tych informacjach przyszła kolej na uroczyste przecięcie wstęgi umieszczonej na koronie amfiteatru. Przecięcia dokonali: wójt gminy Marek Kukiełka, przewodniczący rady Mirosław Seweryn, poseł Marzena Okła-Drewnowicz, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, starosta Andrzej Matynia, wykonawca strefy sportowo-rekreacyjnej Janusz Szymański  oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu: Anna Pomorska i Gabriel Lewandowski.

Obiekt poświęcił ks. kanonik Daniel Kobierski w asyście Jana Maćkowiaka, który, jak sam przyznał, pierwszy raz pełnił funkcję ministranta podającego ks. kanonikowi kropidło i wodę święconą.

Następnie przyszedł czas na krótkie wystąpienie poseł Marzeny Drewno-Okłowicz i Jana Maćkowiaka, którzy w niezwykle ciepłych słowach wypowiadali się na temat gospodarności władz gminy.

- Gratuluję przede wszystkim mieszkańcom gminy, bo w Mircu się dobrze dzieje (...) W Mircu jest pięknie, ja tu lubię przyjeżdżać. Centrum wygląda bardzo elegancko, bardzo efektownie i to wszystko dzięki zgodzie i mądrości władz; wójtowi, przewodniczącemu i radnym, którzy bardzo zabiegają o środki na rozwój Mirca i czynią to skutecznie – powiedział Jan Maćkowiak.

W podobnym tonie wypowiadał się również, po ceremonii poświęcenia obiektu, ks. kanonik Daniel Kobierski, przypominając wkład w rozwój Mirca poprzednich władz i poprzednich radnych.

- Takich obiektów na terenach gmin jest naprawdę niewiele. Jest to chlubą Waszej społeczności i dużym osiągnięciem gminy – to z kolei słowa Jana Wzorka, przewodniczącego rady powiatu.
Głos zabrał również starosta Andrzej Matynia, zapowiadając na 24 sierpnia 2014r. dożynki powiatowe w Mircu.

Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie pucharów ekipom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rywalizujących od rana w Gadce o miano najsprawniejszych młodych strażaków w gminie. Nagrody otrzymali również uczestnicy konkursu wędkarskiego zorganizowanego do południa nad mirzeckim stawem przez Koło Wędkarskie w Mircu. O tym wydarzeniu napiszemy w oddzielnej notatce.

Gdy zakończyła się część oficjalna, przyszedł czas na zabawę. Sceną zawładnęli młodzi artyści ze wszystkich placówek oświatowych gminy, wszak był to ich dzień – Dzień Dziecka. Publiczność mogła podziwiać niezwykłe zaangażowanie w występy tańczących i śpiewających na scenie. A było co oglądać przez kilka godzin ! Część artystyczną przeżywali na równi rodzice obserwujący swe pociechy z widowni oraz ich nauczyciele i dyrektorzy. Kolejny raz okazało się, że szkoła i przedszkole to ośrodki życia kulturalnego wsi.

A wystąpili:

1.Przedszkole Publiczne w Mircu (dzieci do występu przygotowały: Regina Stachowicz oraz Iwona Strzelec);
2.Szkoła Podstawowa w Małyszynie (Agnieszka Franczyk, Elżbieta Michalska, Bożena Zielińska);
3.Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym (Aneta Kruk, Aldona Obara);
4.Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym (Aneta Borowska);
5.Szkoła Podstawowa w Trębowcu (całe grono pedagogiczne);
6.Szkoła Podstawowa w Jagodnem (Aneta Płusa, Jagoda Rafalska-Kawalec);
7.Szkoła Podstawowa w Mircu (Piotr Spadło „Wichry”, Justyna Brendel „Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier”);
8.Szkoła Podstawowa w Gadce (Krystyna Kaleta, Jolanta Potrzeszcz, Justyna Brendel);
9.Szkoła Podstawowa w Osinach (Zofia Siwiec);
10.Gimnazjum Publiczne w Mircu (Piotr i Małgorzata Spadłowie).

W przerwach pomiędzy występami miał miejsce konkurs dla dzieci przygotowany przez policjantów z KPP w Starachowicach: Janusza Kowalewskiego i Sławomira Śpiewaka oraz pokaz tresury psów patrolowych w wykonaniu funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei: Michała Hermana, Edwarda Piotrowskiego (pies „Prezes”) i Roberta Soski (pies „Szatan). SOK-iści prezentowali również jedno z kilku w kraju mobilnych centrów monitoringu.

Wokół amfiteatru czekało na dzieci szereg atrakcji, m.in.: wata cukrowa, kiełbaski, balony, gry i zabawy, dmuchana zjeżdżalnia i basen z plastikowymi piłeczkami, do których ustawiały się tasiemcowe kolejki, bo w ten szczególny dzień dla najmłodszych wszystko było gratis. Kolorowe twarze z baśniowych kreskówek wyczarowywała Justyna Swat, która jeszcze długo po zakończeniu imprezy malowała wesołe buźki aż do skończenia ostatniego pojemnika z ekologiczną farbką.

Organizatorami całego przedsięwzięcia były następujące instytucje: Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu, Gminna Biblioteka Publiczna w Mircu, GOPS w Mircu w ramach partnerskiego projektu "Wspólna Sprawa", Publiczne Przedszkole w Mircu, Gimnazjum Publiczne w Mircu i wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Mirzec.

Tekst i foto: Jacek RafalskiUrząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl