Piątek, 18 września 2020
imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

Strona główna

Ślubowania pierwszaków w podstawówkach

31.10.2013 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Dzień Edukacji Narodowej połączony jest zwykle z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Niektóre szkoły organizowały jednak pasowania na pierwszaków w późniejszym terminie, dlatego odświeżamy publikowany już temat.

 

 

 

Gadka
Już w czwartek, 10 października br. ślubowały pierwszaki w Szkole Podstawowej w Gadce. Na tę doniosłą w życiu placówki uroczystość przybyli przedstawiciele lokalnych władz: wójt Marek Kukiełka, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Raczyński i kierownik oświaty Agata Mundzik. Byli również rodzice dzieci składających ślubowanie oraz ich starsi koledzy, którzy przygotowali pierwszakom szereg zabawnych prób mających sprawdzić, czy nadają się oni na pełnoprawnych uczniów. Oczywiście wszyscy przeszli je celująco, wcześniej zaś dali popis swych umiejętności tanecznych, wokalnych i recytatorskich. po części rozrywkowej nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie każdego malucha na pełnoprawnego ucznia przez dyrektor Lidię Drożdżał. Władze gminy i rodzice zadbali o upominki dla każdego z 11 pierwszaków.
Tekst i foto: Maciej Rafalski 

Mirzec
11 X 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu odbyła się niecodzienna uroczystość. Najmłodsi uczniowie szkoły zostali włączeni w poczet braci uczniowskiej. 22 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie, następnie dyrektor Alicja Raczyńska wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej w Mircu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów. Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marty Rokity. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Piotr Spadło. Przedstawienie pierwszaków zawierało elementy związane z patriotyzmem, szkołą i jej bezpieczeństwem. Występ pierwszaków podziwiali zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy Mirzec Marek Kukiełka, przewodniczący Rady Gminy Mirzec Mirosław Seweryn, kierownik Obsługi Szkół i Przedszkoli Agata Mundzik, dyrektor Gimnazjum w Mircu Teresa Gach, dyrektor Przedszkola w Mircu Renata Koriat, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Stępień i wychowawca przedszkolaków z grupy  „Biedronek” Regina Stachowicz. Na uroczystości gościli również dumni rodzice pierwszaków. Po części oficjalnej odbyło się wspólne spotkanie wszystkich przybyłych naślubowanie. Dzieci otrzymały drobne upominki, a rodzice zadbali o pyszny poczęstunek.
Tekst:  Marta Rokita 
Foto: SP Mirzec

Osiny
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klasy I. W obecności społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości na czele z Wójtem Gminy Mirzec Markiem Kukiełką uczniowie klasy I zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w pierwszym miesiącu nauki. Swój debiutancki szkolny egzamin zdali na szóstkę. Po części artystycznej najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a Pani dyrektor Zofia Siwiec dokonała ich uroczystego pasowania. W szeregi szkolnej braci przyjęci zostali: Karolina Driańska, Amelia Gwóźdź, Dominika Gwóźdż, Miłosz Gwóźdź, Jakub Lipiec, Jakub Michalczak, Weronika Sieczka, Maria Tomaszewska i Agata Turek. „Pierwszaki” zostały obarowane upominkami przez władze samorządowe, rodziców oraz starsze koleżanki i kolegów. W klasie czekał tradycyjny poczęstunek. Ślubowanie było wielkim przeżyciem i pozostanie w ich pamięci na długie lata. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również serdecznych życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Tekst i foto: SP Osiny

Tychów Nowy
Poniedziałek 14 października 2013 roku był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym, gdyż właśnie wtedy dołączyli do grona społeczności uczniowskiej. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Renata Błędzińska, witając pierwszaków oraz przybyłych gości: Wójta Gminy Mirzec Marka Kukiełkę, przewodniczącego Rady Gminy Mirosława  Seweryna, kierownik gminnej oświaty Agatę Mundzik oraz radnych Jana Kruka i Jana Raczyńskiego. Następnie pierwszoklasiści wspólnie ze starszymi kolegami zaprezentowali program artystyczny, przygotowany przez Jolantę Węgrzyn, w którym udowodnili gotowość podjęcia odpowiedzialnej roli ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem flagowym, złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie dyrektor Renata Błędzińska dokonała pasowania na ucznia, dotykając ramienia każdego z dzieci wielkim piórem. Dla upamiętnienia tej chwili każdy uczeń oraz zaproszeni goście przypieczętowali ważność wydarzenia własnym palcem zamoczonym w atramencie. Na koniec z rąk dyrektor szkoly nowi uczniowie odebrali swój pierwszy dokument, czyli szkolną legitymację a także pamiątkowe dyplomy. Miłą chwilą były serdeczne słowa wójta Marka Kukiełki skierowane do pierwszaków, ich rodziców i nauczycieli oraz wręczone upominki. Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. 
Tekst i foto: SP Tychów Nowy

Tychów Stary
21.10.2013r. w murach Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów kl. I. Punktualnie o godz. 12.00 dyrektor Izabela Stachowicz powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością : wójt Kukiełka, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jan Raczyński, kierownik Zespołu Szkół i Przedszkoli p. Agata Mundzik, przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Chmielewski oraz radni Tychowa Starego Tadeusz Sobczyk i Jan Myszka.

Szczególnie gorąco dyrektor powitała bohaterów uroczystości – uczniów kl. I, którzy przygotowali piękny program artystyczny pod kierunkiem wychowawczyni Aldony Obary. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania  i pasowania na ucznia, ukoronowany wręczeniem pamiątkowych dyplomów. Następnie pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty. Upominki wręczyli wójt Marek Kukiełka wraz z kierownik Agatą Mundzik, Rada Rodziców, radni wsi oraz starsi koledzy z kl. II.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości było wręczenie zaproszonym gościom kwiatów. Po ciepłych słowach podziękowania, wszyscy przybyli goście oraz pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Tekst i foto: SP Tychów Stary

Jagodne
Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej z OI w Jagodnem miało miejsce dopiero 24 października 2013r. Do grona społeczności szkolnej dołączyło pięcioro uczniów: Julia Działak, Zuzanna Boros, Kacper Pląsek, Kacper Potrzeszcz, Norbert Szydełko.

Uroczystość ta odbyła się wspólnie z oddziałem pięciolatków z sąsiadującego przedszkola, którzy składali ślubowanie na „starszaków”. Zaproszono na nią znamienitych gości: wójta Marka Kukiełkę, przewodniczącego komisji oświaty Jana Raczyńskiego, radnego Jagodnego Antoniego Derlatkę, kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego OSiP Agatę Mundzik, dyrektorów, rodziców i nauczycieli placówek.

Uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali swoje programy artystyczne przygotowane pod kierunkiem Jolanty Zawiszy (SP z OI) i Urszuli Parszewskiej (przedszkole).

Pierwszoklasiści prezentowali swoją wiedzę i umiejętności, odwiedzając różne krainy: przyrodniczo - geograficzną, języka polskiego, matematyki, muzyki, ruchu drogowego i grzeczności. W ten czarodziejski świat wprowadzały ich dwie wróżki (J.Sikora i W.Potrzeszcz)  i lektorzy (P.Podgórski, D.Parszewski).

Pierwszaki i starszaki zdali egzamin celująco. Następnie złożyli przysięgę - ślubowanie i zostali uroczyście pasowani na uczniów i „starszaków”. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty od władz gminy, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.
Tekst i foto: SP Jagodne

Trębowiec
22 października 2013r. w Szkole Podstawowej w Trębowcu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I, na którą przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mirzec Marek Kukiełka, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

w Mircu Agata Mundzik oraz sołtys Stanisław Seweryn. Pierwszoklasiści, przygotowani pod kierunkiem Doroty Tomkowskiej, zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Wędrówka do pór roku”, dzięki czemu w pełni zasłużyli na miano uczniów kl. I. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu dzieci otrzymały upominki od gości, rodziców oraz uczniów klasy II i klasy III. Do grona uczniów SP w Trębowcu zostali przyjęci: Kacper Bernatek, Daniel Gizan, Aleksandra Lech i Krystian Lejazk. Rodzice przygotowali pyszny poczęstunek.
Tekst i foto: SP Trębowiec

Małyszyn

Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. E. Staniewskiej w Małyszynie zostali oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej tej placówki jako ostatni w gminie, bo 30 października.. Uczniowie wraz z wychowawczynią Bożeną Zielińską przygotowali z tej okazji część artystyczną, którą przedstawili zgromadzonej widowni.

Wśród zaproszonych gości byli wójt Marek Kukiełka, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Mircu Agata Mundzik, przewodniczący Komisji Oświaty Jan Raczyński oraz radny Małyszyna Kazimierz Kozieł.

Uśmiech, otwartość i humor – tymi cechami dzieci ujęły widzów. Wiersze, tańce, śpiewy… pierwszaki pokazały, jak wiele mają talentów. Po zasłużonych oklaskach, jakimi zostali nagrodzeni młodzi artyści, przyszedł czas na najważniejszy i wyczekiwany moment – oficjalne przyjęcie do grona uczniów. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę, a dyrektor Katarzyna Rychlik, wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia”, przyjęła każdego z siedmiorga pierwszaków do braci uczniowskiej. Dopełnieniem ceremonii był akt uroczystego pasowania.

Następnie głos zabrali goście, wójt Marek Kukiełka serdecznie podziękował dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uroczystości oraz życzył pierwszakom powodzenia na nowo rozpoczętej drodze. Od wójta Marka Kukiełki, kierownik Agaty Mundzik oraz radnego Jana Raczyńskiego dzieci otrzymały upominki. Również radny Kazimierz Kozieł zabrał głos i wręczył dzieciom prezenty. W imieniu społeczności szkolnej głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców - Iwona Stępień, a od kolegów i koleżanek z pozostałych klas pierwszoklasiści otrzymali upominki. Po uroczystości bohaterowie dnia, rodzice oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów.
Tekst i foto: SP Małyszyn
Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl