Środa, 8 lipca 2020
imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Strona główna

Bezpieczne gimnazjum

15.09.2013 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje ze szkół

Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu uczestniczyło w II Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń" zdobywając certyfikat "Bezpiecznej Szkoły".

 

 

 

"Prawo, Przyjaźń, Tolerancja" to hasło konkursu.

W  okresie od 15 lutego do 31 maja 2013r.  szkoła realizowała  zadania przewidziane regulaminem konkursu, które miały na celu spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki (ucznia – obywatela), przeciwdziałania patologiom, tolerancji ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Równocześnie konkurs posłużył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie a także rodzice. Koordynatorem konkursu był pedagog szkolny Jolanta Zalewska. Niektóre spotkania odbywały się z udziałem przedstawicieli: policji, Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID-u, Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”.

W czasie prowadzonych zajęć, konwersatoriów i spotkań z zaproszonymi gośćmi uczniowie definiowali pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej takie jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Kształtowali uczucia i postawy patriotyczne. Uświadomili sobie, które z ich zachowań i  zachowań innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenia dla bliźnich. Szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa. Poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej. Zdobyli podstawowe informacje związane z profilaktyką uzależnień. Rozpoznawali zagrożenia płynące z kontaktów z grupą podwórkową. Dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Nabyli umiejętność udzielania pierwszej pomocy w określonych sytuacjach. Przybliżyli sobie informacje, czym jest niepełnosprawność i jak okazywać pomoc osobom samotnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Poznali podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego.
Opis konkursowych zadań >>

Tekst: Jolanta Zalewska

 

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersjęPrawdopodobnie Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego dodatku Flash Player.Pobierz najnowszą wersję


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 sekretarz@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn tel. (041) 27 67 174 skarbnik@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl