Piątek, 23 lutego 2018
imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

Aktualności

Inwestycje

Środki zewnętrzne pomagają w rozwoju gminy Mirzec


30.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Urząd Gminy w Mircu prowadzi aktywne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z inwestycjami, kulturą, oświatą i profilaktyką. W 2017r. złożono 64 wnioski na pozyskanie pieniędzy z budżetu państwa lub funduszy unijnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 18 mln zł.


Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych gminy Mirzec w 2017r.


30.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje
Stan realizacji na dzień 14 października 2017r.

Rusza realizacja projektu ,,Rozwój ciała i umysłu"


15.12.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje
W Gadce i Osinach powstaną nowe, wielofunkcyjne boiska.

Miliony na termomodernizację


23.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Już wkrótce 8 budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy zmieni się nie do poznania. Przejdą one kompleksową termomodernizację. Podpisano preumowę na dofinansowanie inwestycji na kwotę ponad 3 mln 200 tys zł.


Inicjatywy lokalne zrealizowane


13.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje
W gminie Mirzec zrealizowane zostały w bieżącym roku 4 zadania z zakresu inicjatyw lokalnych.

Wyłoniono wykonawcę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mirzec


12.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

W lipcu br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec”. Przedmiotem zadania będzie wykonanie 48 przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą bezprądowe, pracujące w technologii złoża biologicznego, dopasowane do potrzeb poszczególnych gospodarstw domowych objętych projektem do realizacji.


Fitness na świeżym powietrzu


11.09.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Zakończyła się realizacja dwóch zadań w ramach funduszy sołeckich na 2017 roku w Tychowie Nowym i w Jagodnem.


Są pieniądze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej


12.08.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje
Gmina Mirzec pozyskała ponad 3 mln zł na termomodernizację szkół i budunku Urzędu Gminy w Mircu.

Kolejne pieniądze na inwestycje dla gminy Mirzec


12.06.2017 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Ponad 1 milion 635 tys. zł dofinansowania gmina Mirzec pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na poprawę bazy sportowej i wyposażenie gminnych placówek oświatowych.


W poniedziałek 22 maja 2017r. stan dróg powiatowych w gminie Mirzec, które aktualnie są przebudowywane oceniała Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu.


Pieniądze na rozwój szkolnej bazy sportowej


08.11.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Gmina Mirzec pozyskała środki na budowę sali gimnastycznej w Tychowie Starym i remont hali sportowej w Zespole Szkół w Mircu.


Przebudowa drogi w Osinach


04.11.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

W 2017r. rozpoczną się prace związane z przebudową kolejnego odcinka drogi w Osinach, a to za sprawą wysoko ocenionego wniosku Wójta Gminy Mirzec złożonego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim związku z ogłoszeniem Wojewody Świętokrzyskiego o naborzec wniosków o dofinansowanie zadań w 2017 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016-2019”.


Są dodatkowe środki na budowę drogi z Trębowca do Osin


04.11.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Jeszcze w tym roku pozyskane zostaną środki z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na budowę dodatkowego odcinka drogi od Trębowca do Osin. Będzie to rozszerzenie realizowanego w tym roku zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Osiny- Mokra Niwa - Krupów - Trębowiec Duży - granica województwa świętokrzyskiego”.


Trwa konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Mirzec


03.11.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Gmina Mirzec udzieliła Spółce Wodnej finansowej dotacji w wysokości 5966,00 zł. W związku z tym 25 października 2016r. rozpoczęły się prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w sołectwach: Jagodne, Małyszyn, Osiny oraz Mirzec II.


Szkolne remonty


18.08.2016 | Napisał: Admin | Kategoria: Inwestycje

Letnie miesiące wykorzystane zostały do przeprowadzenia remontu dachów na zapleczu sali gimnastycznej w Małyszynie i na sali gimnastycznej w Jagodnem. W Gadce zaizolowano i ocieplono fundamenty szkoły.

 


Strona 1 z 4  > >>


Urząd Gminy w Mircu                     
pon. 7.30-17.00
wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007

Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn  tel. (041) 27 67 171

Sekretarz gminy

Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jan Zawisza

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174

Adres Urzędu Gminy w Mircu

ug_mirzec@poczta.onet.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski - admin@
mirzec.pl