Niedziela, 20 października 2019
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Aktualności

Informacje

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy w Mircu


18.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Zawisza zaprasza mieszkańców na 16. sesję Rady Gminy w Mircu, która rozpocznie się o godzinie 9.00 w piątek 25 października 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Porządek obrad >>

Kanał Urzędu Gminy w Mircu na portalu Youtube, gdzie można zobaczyć transmisje z sesji Rady Gminy w Mircu http://www.youtube.com

Strona z linkami do archiwalnych posiedzeń Rady Gminy w Mircu  http://mirzec.esesja.pl/

 


Można się starać o dofinansowanie na wapnowanie gleby


17.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Przypominamy, że rolnicy nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wapnowania gleby.


Plan nawożenia azotem. Sprawdź czy powinieneś go opracować


16.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Na stronie www.schr.gov.pl został umieszczony materiał „Program azotanowy” zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w wyżej wymienionym zakresie.


Komunikat w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych


15.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek informuje o programach pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane wystąpienie w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. List Wojewody Świętokrzyskiego >>


Trębowiec, Osiny, Tychów Nowy. Odbiór szkła


15.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w Mircu zawiadamia mieszkańców sołectwa Osiny, Trębowiec oraz Tychów Nowy, że 15 października 2019 roku z powyższych sołectw będzie odbierane szkło.

 


Tychów Nowy. Pierwszoklasiści już po ślubowaniu


14.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Siedmioro uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym złożyło ślubowanie i zostało przyjętych do społeczności szkolnej.


Bezpłatne porady prawne


14.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

W najbliższy wtorek 15 października w godzinach od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Mircu będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


Życzenia dla nauczycieli


12.10.2019 | Napisał: Admin | Kategoria: Informacje


Dzień Edukacji Narodowej


10.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbędzie się 14 października o godzinie 17.00 w Klubie Wiejskim „Niwy”.

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbędzie się 14 października o godzinie 17.00 w Klubie Wiejskim „Niwy”.

proszenie

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


10.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje
Urząd Gminy w Mircu przypomina o konieczności uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". Konsultacje trwają do 28 października br.Gadka. Pierwszoklasiści już po ślubowaniu


09.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Jedenaścioro uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce złożyło ślubowanie i stało się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.


Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi!


09.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Urząd Gminy w  Mircu informuje, że w związku ze zmianą "Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:  63 8523 0004 0006 0046 2000 0020. Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz!


07.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Łatwo i wygodnie można sprawdzić stan zanieczyszczenia powietrza nad centralną częścią gminy Mirzec.


Bezpieczniej ze Stowarzyszeniem Passa


04.10.2019 | Napisał: Urzad Gminy Mirzec | Kategoria: Informacje

Kursy samoobrony dla kobiet, porady psychologiczne, warsztaty dla rodziców, ewakuacja placówek szkolnych. To część działań, które zostaną przeprowadzone w gminie Mirzec w ramach poprawy bezpieczeństwa.


Strona 1 z 165  > >>


Urząd Gminy w Mircu
pon. 7.30-17.00

wt. - pt. 7.30-15.30

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

tel./fax (0-41) 27 13 033
lub 27 13 016

Nr rachunku UG:
BS o/Mirzec
26 8523 0004 0006 0046 2000 0007
Wójt gminy Mirzec
Mirosław Seweryn tel. (041) 27 67 171 wojt@mirzec.pl


Sekretarz gminy
Marta Ziomek tel. (041) 27 67 173 marta.ziomek@mirzec.pl

Przewodniczący Rady Gminy w Mircu
Jan Zawisza

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Skarbnik gminy

Wanda Węgrzyn Tel. (041) 27 67 174 wanda.wegrzyn@mirzec.pl

Adres Urzędu Gminy w Mircu

sekretariat@mirzec.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Administrator strony
Jacek Rafalski admin@mirzec.pl